Okna PCV pojawiły się w Niemczech w drugiej połowie XX wieku. Do Polski trafiły w latach siedemdziesiątych i w szybkim tempie zaczęły wypierać stolarkę drewnianą. Ich cena była niższa, a trwałość wyższa. Dodatkowo okna drewniane wypaczały się i wilgotniały, a farba olejna, którą były pokrywane, często nieestetycznie się łuszczyła. Obecnie okna PCV nadal cieszą się największą popularnością. Aby jednak należycie spełniały swoje zadanie, należy zwrócić uwagę na ich montaż.

Sposoby montażu okien

Sposób montażu okna zależy od rodzaju materiału ściany, metody wykończenia ościeża i miejsca osadzenia. Wyróżniamy montaż standardowy, czyli montaż za pomocą kotew osadzonych w ramie i przykręcanych do boków ościeża. Drugim sposobem jest stosowanie dybli rozporowych przechodzących przez ramę okienną.

Montaż okien PCV krok po kroku:

 1. Odpowiednie umieszczenie okna w warstwie ocieplenia
  W Polsce większość budynków ma ściany warstwowe. Izolacja termiczna znajduje się w nich od zewnątrz. W przypadku zastosowania grubej warstwy ocieplenia (przynajmniej 20 cm) najlepszym rozwiązaniem jest całkowite wysunięcie płaszczyzny okna w warstwę ocieplenia. Kiedy powierzchnia wewnętrzna szyb okna znajduje się około 6-8 cm poza licem ściany, wyeliminowany jest problem powstawania mostków cieplnych w jego pobliżu.
 2. Ustalenie położenia okien
  Okna montowane w nowym budynku muszą być właściwie położone. Ważne jest np. zachowanie takiej samej odległości od gotowej podłogi oraz dopasowanie ich ułożenia względem projektu. Aby móc precyzyjnie określić ich położenie, używa się lasera.
 3. Przygotowanie ościeża
  Montaż okna składa się z kilku głównych, ważnych punktów. Na wstępie należy przygotować ościeże. Boki otworu w murze oczyszczamy z pozostałości, luźnych kawałów cegły. Wyrównujemy szybkowiążącą zaprawą. Szczególnie należy zwrócić uwagę na dół ościeża, będzie on stanowił stabilne oparcie okna.
 4. Przygotowanie ramy okna do montażu
  Następnie demontujemy skrzydła w nowym oknie, a w rowkach ramy osadzamy kotwy lub wiercimy otwory na dyble. Zasadą jest rozmieszczanie kotew lub otworów w odległości 20 cm od narożników i w odstępach 70 cm na bokach.
 5. Wstawienie ramy w otwór
  Tak przygotowana ramę wstawiamy w otwór, umieszczając ją na klinach regulacyjnych. Należy pamiętać o uwzględnieniu przestrzeni na parapet. Kliny nie mogą wystawać poza obrys ościeżnicy. Uzbrojoną ościeżnicę wstawiamy w otwór okienny i za pomocą klinów regulujemy wysokość oraz poziom. Na całym obwodzie należy uzyskać równomierną szczelinę montażową o szerokości 1,5 do 2 cm. Po sprawdzeniu, prawidłowości ustawienia, mocujemy kotwy do muru, używając kołków do szybkiego montażu lub osadzamy dyble.
 6. Uszczelnienie i montaż skrzydeł
  Kolejnym etapem jest wypełnienie szczeliny pianką poliuretanową, montujemy na ramie skrzydła okna i zamykamy do czasu stwardnienia pianki.

Czym jest tzw. ciepły montaż?

Montując okna, można zdecydować się na tzw. ciepły montaż. Jest to montaż warstwowy, który polega na osadzeniu okien w warstwie ocieplenia ścian. Okno umieszczone w murze jest następnie dokładnie uszczelniane izolacją trójwarstwową. Od zewnątrz uszczelnia się je specjalnymi materiałami paroprzepuszczalnymi (folią albo taśmą paroprzepuszczalną). Środek wypełniany jest pianką poliuretanową, a warstwę wewnętrzną stanowi folia paroszczelna. Taki sposób montażu zapewnia trwałe uszczelnienie wszystkich miejsc, gdzie okno łączy się z murem. Wyeliminowane zostaje zatem ryzyko powstania mostków termicznych.

Czym jest ciepły parapet i dlaczego warto go stosować?

Ciepły parapet to specjalne kształtki wykonane ze styroduru. Tego typu parapety są stosowane podczas realizowania ciepłego montażu okien. Najczęściej do powstawania mostków termicznych i najbardziej dotkliwych strat ciepła dochodzi w miejscu połączenia okna ze ścianą i parapetem. Można temu zaradzić, wykorzystując ciepły parapet, który spowoduje, że strefa podokienna będzie dodatkowo uszczelniona. Dzięki niemu okna są szczelnie połączone z murem, a ich montaż przebiega znacznie sprawniej i szybciej, gdyż nie trzeba używać do niego listew podokiennych. Zaletą takich parapetów jest również dodatkowe oparcie dla parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, które są dzięki nim optymalnie wypoziomowane.